Máy photocopy màu Toshiba 2010AC chính hãng thế hệ mới 2019
 • Loại máy photocopy màu.
 • Tốc độ In, Copy: 20 bản/phút.
 • Độ phân giải in màu cao: 1200 x 600 DPI.
 • Khay giấy: 350 trang. Tối đa 2900 trang.
 • Công suất tối đa: 67.200 bản/tháng.
 • Đầy đủ chức năng In, Copy, Scan, 2 mặt, Fax (Option).
Máy photocopy màu Toshiba 2510AC chính hãng thế hệ mới 2019
 • Loại máy photocopy màu.
 • Tốc độ In, Copy: 25 bản/phút.
 • Độ phân giải in màu cao: 1200 x 600 DPI.
 • Khay giấy: 350 trang. Tối đa 2900 trang.
 • Công suất tối đa: 84.000 bản/tháng.
 • Đầy đủ chức năng In, Copy, Scan, 2 mặt, Fax (Option).
Máy photocopy màu Toshiba 5015AC chính hãng thế hệ mới 2019
 • Loại máy photocopy màu.
 • Tốc độ In, Copy: 50 bản/phút.
 • Độ phân giải in màu cao: 1200 x 1200 DPI.
 • Khay giấy: 1200 trang. Tối đa 3200 trang.
 • Công suất tối đa: 210.000 bản/tháng (đơn sắc), 105.000 bản/tháng (màu).
 • Đầy đủ chức năng In, Copy, Scan, 2 mặt, Fax (Option).
Máy photocopy màu Toshiba 4515AC chính hãng thế hệ mới 2019
 • Loại máy photocopy màu.
 • Tốc độ In, Copy: 45 bản/phút.
 • Độ phân giải in màu cao: 1200 x 1200 DPI.
 • Khay giấy: 1200 trang. Tối đa 3200 trang.
 • Công suất tối đa: 210.000 bản/tháng (đơn sắc), 105.000 bản/tháng (màu).
 • Đầy đủ chức năng In, Copy, Scan, 2 mặt, Fax (Option).
Máy photocopy màu Toshiba 3515AC chính hãng thế hệ mới 2019
 • Loại máy photocopy màu.
 • Tốc độ In, Copy: 35 bản/phút.
 • Độ phân giải in màu cao: 1200 x 1200 DPI.
 • Khay giấy: 1200 trang. Tối đa 3200 trang.
 • Công suất tối đa: 210.000 bản/tháng (đơn sắc), 105.000 bản/tháng (màu).
 • Đầy đủ chức năng In, Copy, Scan, 2 mặt, Fax (Option).
Máy photocopy màu Toshiba 3015AC chính hãng thế hệ mới 2019
 • Loại máy photocopy màu.
 • Tốc độ In, Copy: 30 bản/phút.
 • Độ phân giải in màu cao: 1200 x 1200 DPI.
 • Khay giấy: 1200 trang. Tối đa 3200 trang.
 • Công suất tối đa: 180.000 bản/tháng (đơn sắc), 90.000 bản/tháng (màu).
 • Đầy đủ chức năng In, Copy, Scan, 2 mặt, Fax (Option).
Máy photocopy màu Toshiba 2515AC chính hãng thế hệ mới 2019
 • Loại máy photocopy màu.
 • Tốc độ In, Copy: 25 bản/phút.
 • Độ phân giải in màu cao: 1200 x 1200 DPI.
 • Khay giấy: 1200 trang. Tối đa 3200 trang.
 • Công suất tối đa: 150.000 bản/tháng (đơn sắc), 75.000 bản/tháng (màu).
 • Đầy đủ chức năng In, Copy, Scan, 2 mặt, Fax (Option).
Máy photocopy màu Toshiba 5005AC với full option
 • Loại máy photocopy màu.
 • Tốc độ In, Copy: 50 bản/phút.
 • Độ phân giải in màu rất cao: 1200 x 1200 DPI.
 • Khay giấy: mặc định 1200 trang. Tối đa 3200 trang.
 • Công suất tối đa: 210.000 bản/tháng (đơn sắc) / 105.000 bản/tháng (màu).
 • Đầy đủ chức năng In, Copy, Scan, 2 mặt, Fax (Option).
Máy photocopy màu Toshiba 4505AC với full option
 • Loại máy photocopy màu.
 • Tốc độ In, Copy: 45 bản/phút.
 • Độ phân giải in màu rất cao: 1200 x 1200 DPI.
 • Khay giấy: mặc định 1200 trang. Tối đa 3200 trang.
 • Công suất tối đa: 210.000 bản/tháng (đơn sắc) / 105.000 bản/tháng (màu).
 • Đầy đủ chức năng In, Copy, Scan, 2 mặt, Fax (Option).
Máy photocopy màu Toshiba 3005AC với full option
 • Loại máy photocopy màu.
 • Tốc độ In, Copy: 30 bản/phút.
 • Độ phân giải in màu rất cao: 1200 x 1200 DPI.
 • Khay giấy: mặc định 1200 trang. Tối đa 3200 trang.
 • Công suất tối đa: 180.000 bản/tháng (đơn sắc), 90.000 bản/tháng (màu).
 • Đầy đủ chức năng In, Copy, Scan, 2 mặt, Fax (Option).
Máy photocopy màu Toshiba 2505AC với full option
 • Loại máy photocopy màu.
 • Tốc độ In, Copy: 25 bản/phút.
 • Độ phân giải in màu rất cao: 1200 x 1200 DPI.
 • Khay giấy: mặc định 1200 trang. Tối đa 3200 trang.
 • Công suất tối đa: 150.000 bản/tháng (đơn sắc), 75.000 bản/tháng (màu).
 • Đầy đủ chức năng In, Copy, Scan, 2 mặt, Fax (Option).
Hình máy photocopy màu toshiba 2000ac mà tích hợp bộ phận finisher
 • Loại máy photocopy màu.
 • Tốc độ In, Copy: 20 bản/phút.
 • Độ phân giải in màu cao: 1200 x 600 DPI.
 • Khay giấy: 350 trang. Tối đa 2900 trang.
 • Công suất tối đa: 67.200 bản/tháng.
 • Đầy đủ chức năng In, Copy, Scan, 2 mặt, Fax (Option).
Máy photocopy Toshiba e-studio 3555C với đầy đủ option & bộ finishier
 • Loại máy photocopy màu.
 • Tốc độ In, Copy: 35 bản/phút.
 • Độ phân giải in màu rất cao: 600 x 1200 DPI.
 • Khay giấy: mặc định 1200 trang. Tối đa 3200 trang.
 • Công suất tối đa: 175.000 bản/tháng.
 • Đầy đủ chức năng In, Copy, Scan, 2 mặt, Fax (Option).
Máy photocopy màu Toshiba 2550C
 • Loại máy photocopy màu.
 • Tốc độ In, Copy: 25 bản/phút.
 • Độ phân giải in màu rất cao: 600 x 1200 DPI.
 • Khay giấy: mặc định 350 trang. Tối đa 2900 trang.
 • Công suất tối đa: 70.000 bản/tháng.
 • Đầy đủ chức năng In, Copy, Scan, 2 mặt, Fax (Option).
Máy photocopy màu Toshiba 3505AC với full option
 • Loại máy photocopy màu.
 • Tốc độ In, Copy: 35 bản/phút.
 • Độ phân giải in màu rất cao: 1200 x 1200 DPI.
 • Khay giấy: mặc định 1200 trang. Tối đa 3200 trang.
 • Công suất tối đa: 210.000 bản/tháng (đơn sắc) / 105.000 bản/tháng (màu).
 • Đầy đủ chức năng In, Copy, Scan, 2 mặt, Fax (Option).
Hình máy photocopy màu toshiba 2500ac mà tích hợp bộ phận finisher
 • Loại máy photocopy màu.
 • Tốc độ In, Copy: 25 bản/phút.
 • Độ phân giải in màu cao: 1200 x 600 DPI.
 • Khay giấy: 350 trang. Tối đa 2900 trang.
 • Công suất tối đa: 84.200 bản/tháng.
 • Đầy đủ chức năng In, Copy, Scan, 2 mặt, Fax (Option).