Máy photo toshiba 2309a với radf và 2 khay giấy
 • Loại máy photocopy đơn sắc (đen - trắng).
 • Tốc độ In, Copy: 23 bản/phút.
 • Độ phân giải in tối đa cao: 2400 x 600 DPI.
 • Khay giấy: mặc định 350 trang. Tối đa 1700 trang.
 • Công suất tối đa: 64.000 bản/tháng.
 • Đầy đủ chức năng In, Copy, Scan, 2 mặt, Fax (Option).
Máy photocopy toshiba e-studio 2809a & các chức năng cơ bản.
 • Loại máy photocopy đơn sắc (đen - trắng).
 • Tốc độ In, Copy: 28 bản/phút.
 • Độ phân giải in tối đa cao: 2400 x 600 DPI.
 • Khay giấy: mặc định 350 trang. Tối đa 1700 trang.
 • Công suất tối đa: 64.000 bản/tháng.
 • Đầy đủ chức năng In, Copy, Scan, 2 mặt, Fax (Option).
Máy photocopy toshiba e-studio 2803am
 • Loại máy photocopy đơn sắc (đen - trắng).
 • Tốc độ In, Copy: 28 bản/phút.
 • Độ phân giải in tối đa cao: 2400 x 600 DPI.
 • Khay giấy: mặc định 350 trang. Tối đa 600 trang.
 • Đầy đủ chức năng In, Copy, Scan, 2 mặt, Fax (Option).
Máy photocopy Toshiba 2303AM
 • Loại máy photocopy đơn sắc (đen - trắng).
 • Tốc độ In, Copy: 23 bản/phút.
 • Độ phân giải in tối đa: 2400 x 600 DPI.
 • Khay giấy: mặc định 350 trang. Tối đa 600 trang.
 • Đầy đủ chức năng In, Copy, Scan, 2 mặt, Fax (Option).