Option của máy photocopy Toshiba e-STUDIO

Option bộ nạp và tự động đảo mặt bản gốc, Nắp đậy/bảo vệ máy photo

 1. Dual Scan Document Feeder: Bộ quét tài liệu gốc tốc độ cao, tối đa 240 trang/phút, sức chứa 300 trang. Xem video tốc độ quét tại đây.
 2. Reverse Automatic Document Feeder: Bộ quét tự động đảo mặt bản gốc, tốc độ khoảng 73 trang/phút, sức chứa 100 trang.
 3. Platen Cover: Nắp đậy, Chỉ sử dụng khi bạn không dùng bộ quét bên trên. Chỉ phù hợp với doanh nghiệp ít Scan, ít Copy tài liệu gốc, nhưng in nhiều.

Option khay giấy máy photocopy Toshiba

 1. Paper Feed Pedestal: Để thêm 2 khay giấy (Mỗi khay 550 trang), bạn cần Option này.
 2. Large Capacity Feeder: Khay giấy lớn, chứa 2000 trang.
 3. Envelope Cassette Option: Khay bìa thư, sử dụng khi in những loại giấy khác với kích thước giấy cơ bản (A3, A4, A5).
 4. Drawer Modules: Option thêm 1 khay giấy 550 trang.
 5. Desk: Chân đế của máy.

Option bộ Finisher - bộ hoàn tất tài liệu

 1. Inner Finisher: Dập ghim bộ tài liệu bản sao.
 2. Staple Finisher: Dập ghim bộ tài liệu bản sao (50 trang).
 3. Hole Punch Unit: Đục lỗ tài liệu.

Tất cả option của máy photocopy Toshiba