Option của máy photocopy Toshiba e-STUDIO 2329A, 2829A

Tất cả option của máy photocopy Toshiba e-STUDIO 2329A, 2829A

Option bộ nạp và tự động đảo mặt bản gốc, Nắp đậy/bảo vệ máy photo

1/ Platen Cover: Nắp đậy, bảo vệ mặt kiếng. Chỉ sử dụng khi bạn không dùng bộ quét RADF. Chỉ phù hợp với doanh nghiệp ít Scan, ít Copy tài liệu gốc, nhưng in nhiều.
2/ Reverse Automatic Document Feeder (RADF): Bộ nạp tự động đảo mặt bản gốc, tốc độ tối đa 25 trang/phút, sức chứa 50 trang giấy.

Option khay giấy máy photocopy Toshiba

3/ Paper Feed Unit: Khay giấy 250 trang.
4/ Paper Feed Pedestal: Khay giấy 550 trang.
5/ Drawer Modules: Thêm 1 khay giấy 550 trang, nhưng phải có Paper Feed Pedestal.
6/ Cabinet Stand: Chân đế của máy.