Hao tài vật tư, linh kiện của máy photocopy Toshiba 2518A, 3018A, 3518A, 4518A, 5018A

Tên vật tư Mã vật tư Định mức
Trống OD-4530 100.000 bản
Hộp từ D-5070 100.000 bản
Hộp mực T-5018P 43.900 bản, mật độ 5%