Hệ thống tái sử dụng giấy

Máy photocopy tái sử dụng giấy toshiba đặc biệt nhất với khả năng xóa chữ & in lại trên cùng 1 trang giấy
 • Loại máy photocopy đơn sắc & tái sử dụng giấy in.
 • Tốc độ In, Copy: 50 trang/phút.
 • Tốc độ xóa trang giấy: 17.5 trang/phút
 • Độ phân giải in tối đa rất cao: 3600 x 1200 DPI.
 • Khay giấy: mặc định 1200 trang. Tối đa 3200 trang.
 • Đầy đủ chức năng In, Copy, Scan, 2 mặt, Fax (Option).
 • Chức năng đặc biệt của máy photocopy Toshiba: Top Access, e-filing, Template, Duplex 2 mặt, giảm thải CO2, Xóa mực bản in.
Máy photocopy tái sử dụng giấy toshiba đặc biệt nhất với khả năng xóa chữ & in lại trên cùng 1 trang giấy
 • Loại máy photocopy đơn sắc & tái sử dụng giấy in.
 • Tốc độ In, Copy: 45 trang/phút.
 • Tốc độ xóa trang giấy: 17.5 trang/phút
 • Độ phân giải in tối đa rất cao: 3600 x 1200 DPI.
 • Khay giấy: mặc định 1200 trang. Tối đa 3200 trang.
 • Đầy đủ chức năng In, Copy, Scan, 2 mặt, Fax (Option).
 • Chức năng đặc biệt của máy photocopy Toshiba: Top Access, e-filing, Template, Duplex 2 mặt, giảm thải CO2, Xóa mực bản in.
Toshiba e-STUDIO RD-301
 • Tốc độ xóa: 30 trang/phút.
 • Số lượng giấy đầu vào: 100 trang.
 • Sức chứa khay giấy tái sử dụng được: 400 trang.
 • Sức chứa khay giấy không còn dùng được nữa: 100 trang.
 • Bộ nhớ RAM: 2GB.
 • Kích thước - cân nặng: 470 x 470 x 825 mm (W x D x H), ~ 45 kg.
 • Độ phân giải Scan: 300 x 300 DPI.
 • Tốc độ Scan: 30 trang / phút.
Máy photocopy tái sử dụng giấy toshiba đặc biệt nhất với khả năng xóa chữ & in lại trên cùng 1 trang giấy
 • Loại máy photocopy đơn sắc & tái sử dụng giấy in.
 • Tốc độ In, Copy: 45 trang/phút.
 • Tốc độ xóa trang giấy: 17.5 trang/phút
 • Độ phân giải in tối đa rất cao: 3600 x 1200 DPI.
 • Khay giấy: mặc định 1200 trang. Tối đa 3200 trang.
 • Đầy đủ chức năng In, Copy, Scan, 2 mặt, Fax (Option).
 • Chức năng đặc biệt của máy photocopy Toshiba: Top Access, e-filing, Template, Duplex 2 mặt, giảm thải CO2, Xóa mực bản in.
 • Chức năng số hóa tài liệu (OCR).
 • Bộ nạp và đảo mặt bản gốc (MR4000 - Dual Scan Document Feeder): Sức chứa 300 tờ, tốc độ quét 240 trang/phút (2 mặt) hoặc 120 trang/phút (1 mặt).
 • Chức năng in bảo mật, in đa trạm - Multi-Station Print.
Máy photocopy tái sử dụng giấy toshiba đặc biệt nhất với khả năng xóa chữ & in lại trên cùng 1 trang giấy
 • Loại máy photocopy đơn sắc & tái sử dụng giấy in.
 • Tốc độ In, Copy: 35 trang/phút.
 • Tốc độ xóa trang giấy: 17.5 trang/phút
 • Độ phân giải in tối đa rất cao: 3600 x 1200 DPI.
 • Khay giấy: mặc định 1200 trang. Tối đa 3200 trang.
 • Đầy đủ chức năng In, Copy, Scan, 2 mặt, Fax (Option).
 • Chức năng đặc biệt của máy photocopy Toshiba: Top Access, e-filing, Template, Duplex 2 mặt, giảm thải CO2, Xóa mực bản in.
 • Chức năng số hóa tài liệu (OCR).
 • Bộ nạp và đảo mặt bản gốc (MR4000 - Dual Scan Document Feeder): Sức chứa 300 tờ, tốc độ quét 240 trang/phút (2 mặt) hoặc 120 trang/phút (1 mặt).
 • Chức năng in bảo mật, in đa trạm - Multi-Station Print.