e-STUDIO xx08A

e-STUDIO 2508A

Máy photocopy Toshiba e-STUDIO 2508A

 • Tốc độ in ấn và copy 25 bản/phút
 • Khay giấy có thể chứa lên đến 3,200 trang
 • Công suất: 100,000 bản/tháng
 • Độ phân giải lên đến 3,600 x 1,200 dpi (với smoothing)
 • Bản chụp đầu tiên cực nhanh chỉ với 4.3 giây
e-STUDIO3008A

Máy photocopy Toshiba e-STUDIO 3008A

 • Tốc độ in ấn và copy 30 bản/phút
 • Khay giấy có thể chứa lên đến 3,200 trang
 • Công suất: 120,000 bản/tháng
 • Độ phân giải lên đến 3,600 x 1,200 dpi (với smoothing)
 • Bản chụp đầu tiên cực nhanh chỉ với 4.3 giây
e-STUDIO 3508A

Máy photocopy Toshiba e-STUDIO 3508A

 • Tốc độ in ấn và copy 35 bản/phút
 • Khay giấy có thể chứa lên đến 3,200 trang
 • Công suất: 125,000 bản/tháng
 • Độ phân giải lên đến 3,600 x 1,200 dpi (với smoothing)
 • Bản chụp đầu tiên cực nhanh chỉ với 3.6 giây
e-STUDIO 4508A

Máy photocopy Toshiba e-STUDIO 4508A

 • Tốc độ in ấn và copy 45 bản/phút
 • Khay giấy có thể chứa lên đến 3,200 trang
 • Công suất: 150,000 bản/tháng
 • Độ phân giải lên đến 3,600 x 1,200 dpi (với smoothing)
 • Bản chụp đầu tiên cực nhanh chỉ với 3.6 giây
e-STUDIO 5008A

Máy photocopy Toshiba e-STUDIO 5008A

 • Tốc độ in ấn và copy 50 bản/phút
 • Khay giấy có thể chứa lên đến 3,200 trang
 • Công suất: 150,000 bản/tháng
 • Độ phân giải lên đến 3,600 x 1,200 dpi (với smoothing)
 • Bản chụp đầu tiên cực nhanh chỉ với 3.6 giây
e-STUDIO 5508A

Máy photocopy Toshiba e-STUDIO 5508A

 • Tốc độ in ấn và copy 55 bản/phút
 • Khay giấy có thể chứa lên đến 3,200 trang
 • Công suất: 520,000 bản/tháng
 • Độ phân giải lên đến 3,600 x 1,200 dpi (với smoothing)
 • Bản chụp đầu tiên cực nhanh chỉ với 5.2 giây
e-STUDIO 6508A

Máy photocopy Toshiba e-STUDIO 6508A

 • Tốc độ in ấn và copy 65 bản/phút
 • Khay giấy có thể chứa lên đến 6,020 trang
 • Công suất: 590,000 bản/tháng
 • Độ phân giải lên đến 3,600 x 1,200 dpi (với smoothing)
 • Bản chụp đầu tiên cực nhanh chỉ với 5.2 giây
e-STUDIO 7508A

Máy photocopy Toshiba e-STUDIO 7508A

 • Tốc độ in ấn và copy 75 bản/phút
 • Khay giấy có thể chứa lên đến 6,020 trang
 • Công suất: 660,000 bản/tháng
 • Độ phân giải lên đến 3,600 x 1,200 dpi (với smoothing)
 • Bản chụp đầu tiên cực nhanh chỉ với 4.5 giây
e-STUDIO 8508A

Máy photocopy Toshiba e-STUDIO 8508A

 • Tốc độ in ấn và copy 85 bản/phút
 • Khay giấy có thể chứa lên đến 6,020 trang
 • Công suất: 720,000 bản/tháng
 • Độ phân giải lên đến 3,600 x 1,200 dpi (với smoothing)
 • Bản chụp đầu tiên cực nhanh chỉ với 4.1 giây