Đăng ký đại lý

Thông tin công ty
Ngân hàng
Giấy phép kinh doanh
Bản sao công chứng trong 06 tháng.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: jpg jpeg pdf rar zip.
Người đại diện
Upload 2 mặt của CMND, bản sao công chứng trong 06 tháng.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: jpg jpeg pdf rar zip.
Bộ phận chuyên môn

Để cập nhật thông tin liên quan khi cần

Bộ phận kinh doanh
Bộ phận kỹ thuật
Bộ phận kế toán
Chi nhánh của đại lý