Liên hệ

Trụ sở chính HCM

Địa chỉ: 2/31 Cao Thắng, Quận 3
Điện thoại: 028-3929-6682
Email: sales-marketing@toshibatec.com.vn

Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 2 - số 18, Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024-3514-1085
Email: sales-marketing@toshibatec.com.vn