Liên hệ

Trụ sở chính HCM

Địa chỉ: 2/31 Cao Thắng, Quận 3
Hotline: 1800-588-810
Email: sales-marketing@toshibatec.com.vn

Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 2 - số 18, Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline: 1900-588-812
Email: sales-marketing@toshibatec.com.vn