Bảng báo giá máy photocopy Toshiba chính hãng, mới 100%, đời mới nhất

Đại Hoàng Gia được Toshiba cấp phép là nhà phân phối độc quyền về máy photocopy Toshiba tại thị trường Việt Nam.

e-STUDIO 2518A / 3018A

Máy photocopy toshiba mới 100%, chính hãng dòng 2508a

Cấu hình chung

 • Loại máy photocopy: Đơn sắc
 • Bộ nhớ RAM: 04 GB
 • Ổ cứng HDD: 320 GB (SED)
 • Vi xử lý CPU: Intel Atom™ 1.33GHz (Dual-Core)
 • Dung lượng giấy mặc định: 1200 trang
 • Dung lượng giấy tối đa: 3200 trang
 • Khổ giấy: A6 -> A3, Băng rôn 300x1200 mm
 • Bộ nạp & đảo bản gốc: Có sẵn
 • Công suất tối đa: 100.000 / 120.000 trang

Chức năng In

 • Tốc độ in liên tục: 25 / 30
 • Độ phân giải in: 3600x1200 DPI

Chức năng Copy

 • Tốc độ copy liên tục: 25 / 30
 • Độ phân giải copy: 2400x1200 DPI

Chức năng Scan

 • Tốc độ scan liên tục: 73 đến 240 hình /phút
 • Độ phân giải scan: 600x600 DPI

e-STUDIO 3518A / 4518A / 5018A

Máy photocopy toshiba chính hãng, mới 100% dòng 3508a

Cấu hình chung

 • Loại máy photocopy: Đơn sắc
 • Bộ nhớ RAM: 04 GB
 • Ổ cứng HDD: 320 GB (SED)
 • Vi xử lý CPU: Intel Atom™ 1.33GHz (Dual-Core)
 • Dung lượng giấy mặc định: 1200 trang
 • Dung lượng giấy tối đa: 3200 trang
 • Khổ giấy: A6 -> A3, Băng rôn 300x1200 mm
 • Bộ nạp & đảo bản gốc: Có sẵn
 • Công suất tối đa: 125.000 / 150.000 / 200.000 trang

Chức năng In

 • Tốc độ in liên tục: 35 / 45 / 50
 • Độ phân giải in: 3600x1200 DPI

Chức năng Copy

 • Tốc độ copy liên tục: 35 / 45 / 50
 • Độ phân giải copy: 2400x1200 DPI

Chức năng Scan

 • Tốc độ scan liên tục: 73 đến 240 hình /phút
 • Độ phân giải scan: 600x600 DPI

e-STUDIO 2510AC

máy photocopy màu Toshiba chính hãng, mới 100% dòng 2510ac

Cấu hình chung

 • Loại máy: Photocopy màu
 • Bộ nhớ RAM: 04 GB
 • Ổ cứng HDD: 320 GB (SED)
 • Vi xử lý CPU: Intel Atom™ 1.33GHz (Dual-Core)
 • Dung lượng giấy mặc định: 350 trang
 • Dung lượng giấy tối đa: 2900 trang
 • Khổ giấy: A5 -> A3
 • Bộ nạp & đảo bản gốc: Có sẵn
 • Công suất tối đa: 84.000 trang

Chức năng In

 • Tốc độ in liên tục: 25
 • Độ phân giải in màu: 600x1200 DPI

Chức năng Copy

 • Tốc độ copy liên tục: 25
 • Độ phân giải copy màu: 600x1200 DPI

Chức năng Scan

 • Tốc độ scan liên tục: 73 hình /phút
 • Độ phân giải scan: 600x600 DPI

e-STUDIO 3515AC

máy photocopy màu toshiba dòng 3515ac, mới 100% chính hãng đại hoàng gia cung cấp

Cấu hình chung

 • Loại máy: Photocopy màu
 • Bộ nhớ RAM: 04 GB
 • Ổ cứng HDD: 320 GB (SED)
 • Vi xử lý CPU: Intel Atom™ 1.33GHz (Dual-Core).
 • Dung lượng giấy mặc định: 1200 trang
 • Dung lượng giấy tối đa: 3200 trang
 • Khổ giấy: A6 -> A3, Băng rôn 300x1200 mm
 • Bộ nạp & đảo bản gốc: Có sẵn
 • Công suất tối đa: 125.000 trang

Chức năng In

 • Tốc độ in liên tục: 35
 • Độ phân giải in màu: 1200x1200 DPI

Chức năng Copy

 • Tốc độ copy liên tục: 35
 • Độ phân giải copy màu: 1200x1200 DPI

Chức năng Scan

 • Tốc độ scan liên tục: 73 đến 240 hình /phút
 • Độ phân giải scan: 600x600 DPI

e-STUDIO 2309A / 2809A

máy photocopy toshiba để bàn dòng 2309a

Cấu hình chung

 • Loại máy photocopy: Đơn sắc
 • Bộ nhớ RAM: 512 MB
 • Ổ cứng HDD: Không
 • Vi xử lý CPU: Cortex A8 500MHz
 • Dung lượng giấy mặc định: 350 / 600 trang
 • Dung lượng giấy tối đa: 1700 trang
 • Khổ giấy: A5 -> A3
 • Bộ nạp & đảo bản gốc: Tùy chọn
 • Công suất tối đa: 64.000 / 81.200 trang

Chức năng In

 • Tốc độ in liên tục: 23 / 28
 • Độ phân giải in: 2400x600 DPI

Chức năng Copy

 • Tốc độ copy liên tục: 23 / 28
 • Độ phân giải copy: 600x600 DPI

Chức năng Scan

 • Tốc độ scan liên tục: 25 hình /phút
 • Độ phân giải scan: 600x600 DPI

e-STUDIO 2508A / 3008A

Máy photocopy toshiba mới 100%, chính hãng dòng 2508a

Cấu hình chung

 • Loại máy photocopy: Đơn sắc
 • Bộ nhớ RAM: 04 GB
 • Ổ cứng HDD: 320 GB (SED)
 • Vi xử lý CPU: Intel Atom™ 1.33GHz (Dual-Core)
 • Dung lượng giấy mặc định: 1200 trang
 • Dung lượng giấy tối đa: 3200 trang
 • Khổ giấy: A6 -> A3, Băng rôn 300x1200 mm
 • Bộ nạp & đảo bản gốc: Có sẵn
 • Công suất tối đa: 100.000 / 120.000 trang

Chức năng In

 • Tốc độ in liên tục: 25 / 30
 • Độ phân giải in: 3600x1200 DPI

Chức năng Copy

 • Tốc độ copy liên tục: 25 / 30
 • Độ phân giải copy: 2400x1200 DPI

Chức năng Scan

 • Tốc độ scan liên tục: 73 đến 240 hình /phút
 • Độ phân giải scan: 600x600 DPI

e-STUDIO 3508A / 4508A / 5008A

Máy photocopy toshiba chính hãng, mới 100% dòng 3508a

Cấu hình chung

 • Loại máy photocopy: Đơn sắc
 • Bộ nhớ RAM: 04 GB
 • Ổ cứng HDD: 320 GB (SED)
 • Vi xử lý CPU: Intel Atom™ 1.33GHz (Dual-Core)
 • Dung lượng giấy mặc định: 1200 trang
 • Dung lượng giấy tối đa: 3200 trang
 • Khổ giấy: A6 -> A3, Băng rôn 300x1200 mm
 • Bộ nạp & đảo bản gốc: Có sẵn
 • Công suất tối đa: 125.000 / 150.000 / 200.000 trang

Chức năng In

 • Tốc độ in liên tục: 35 / 45 / 50
 • Độ phân giải in: 3600x1200 DPI

Chức năng Copy

 • Tốc độ copy liên tục: 35 / 45 / 50
 • Độ phân giải copy: 2400x1200 DPI

Chức năng Scan

 • Tốc độ scan liên tục: 73 đến 240 hình /phút
 • Độ phân giải scan: 600x600 DPI

e-STUDIO 2500AC

máy photocopy màu Toshiba chính hãng, mới 100% dòng 2500ac

Cấu hình chung

 • Loại máy: Photocopy màu
 • Bộ nhớ RAM: 04 GB
 • Ổ cứng HDD: 320 GB (SED)
 • Vi xử lý CPU: Intel Atom™ 1.33GHz (Dual-Core)
 • Dung lượng giấy mặc định: 350 trang
 • Dung lượng giấy tối đa: 2900 trang
 • Khổ giấy: A5 -> A3
 • Bộ nạp & đảo bản gốc: Có sẵn
 • Công suất tối đa: 84.000 trang

Chức năng In

 • Tốc độ in liên tục: 25
 • Độ phân giải in màu: 600x1200 DPI

Chức năng Copy

 • Tốc độ copy liên tục: 25
 • Độ phân giải copy màu: 600x1200 DPI

Chức năng Scan

 • Tốc độ scan liên tục: 73 hình /phút
 • Độ phân giải scan: 600x600 DPI

e-STUDIO 3505AC

máy photocopy màu toshiba dòng 3505ac, mới 100% chính hãng đại hoàng gia cung cấp

Cấu hình chung

 • Loại máy: Photocopy màu
 • Bộ nhớ RAM: 04 GB
 • Ổ cứng HDD: 320 GB (SED)
 • Vi xử lý CPU: Intel Atom™ 1.33GHz (Dual-Core).
 • Dung lượng giấy mặc định: 1200 trang
 • Dung lượng giấy tối đa: 3200 trang
 • Khổ giấy: A6 -> A3, Băng rôn 300x1200 mm
 • Bộ nạp & đảo bản gốc: Có sẵn
 • Công suất tối đa: 125.000 trang

Chức năng In

 • Tốc độ in liên tục: 35
 • Độ phân giải in màu: 1200x1200 DPI

Chức năng Copy

 • Tốc độ copy liên tục: 35
 • Độ phân giải copy màu: 1200x1200 DPI

Chức năng Scan

 • Tốc độ scan liên tục: 73 đến 240 hình /phút
 • Độ phân giải scan: 600x600 DPI

e-STUDIO 3508LP

máy photo toshiba đặc biệt in lại nhiều lần trên cùng 1 trang giấy.

Cấu hình chung

 • Loại máy: Đơn sắc & tái sử dụng giấy
 • Bộ nhớ RAM: 04 GB
 • Ổ cứng HDD: 320 GB (SED)
 • Vi xử lý CPU: Intel Atom™ 1.33GHz (Dual-Core)
 • Dung lượng giấy mặc định: 1200 trang
 • Dung lượng giấy tối đa: 3200 trang
 • Khổ giấy: A6 -> A3, Băng rôn 300x1200 mm
 • Bộ nạp & đảo bản gốc: Có sẵn
 • Công suất tối đa: 125.000 trang

Chức năng In

 • Tốc độ in liên tục: 35
 • Độ phân giải in: 3600x1200 DPI

Chức năng Copy

 • Tốc độ copy liên tục: 35
 • Độ phân giải copy: 2400x1200 DPI

Chức năng Scan

 • Tốc độ scan liên tục: 73 đến 240 hình /phút
 • Độ phân giải scan: 600x600 DPI

e-STUDIO 2550C

Máy photocopy toshiba màu dòng 2550c

Cấu hình chung

 • Loại máy photocopy: Màu
 • Bộ nhớ RAM: 02 GB
 • Ổ cứng HDD: 160 GB (SED)
 • Vi xử lý CPU: Intel Atom™ 1.33GHz (Dual-Core)
 • Dung lượng giấy mặc định: 350 trang
 • Dung lượng giấy tối đa: 2900 trang
 • Khổ giấy: A5 -> A3
 • Bộ nạp & đảo bản gốc: Có sẵn
 • Công suất tối đa: 70.000 trang

Chức năng In

 • Tốc độ in liên tục: 25
 • Độ phân giải in màu: 600x1200 DPI

Chức năng Copy

 • Tốc độ copy liên tục: 25
 • Độ phân giải copy màu: 600x1200 DPI

Chức năng Scan

 • Tốc độ scan liên tục: 73 hình /phút
 • Độ phân giải scan: 600x600 DPI

e-STUDIO 3555C

máy photocopy màu toshiba dòng 3555c

Cấu hình chung

 • Loại máy photocopy: Màu
 • Bộ nhớ RAM: 02 GB
 • Ổ cứng HDD: 320 GB (SED)
 • Vi xử lý CPU: Intel Atom™ 1.33GHz (Dual-Core)
 • Dung lượng giấy mặc định: 1200 trang
 • Dung lượng giấy tối đa: 3200 trang
 • Khổ giấy: A5 -> A3
 • Bộ nạp & đảo bản gốc: Có sẵn
 • Công suất tối đa: 175.000 trang

Chức năng In

 • Tốc độ in liên tục: 35
 • Độ phân giải in màu: 600x1200 DPI

Chức năng Copy

 • Tốc độ copy liên tục: 35
 • Độ phân giải copy màu: 600x1200 DPI

Chức năng Scan

 • Tốc độ scan liên tục: 73 hình /phút
 • Độ phân giải scan: 600x600 DPI