Outsourcing services

Nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức là rất quan trọng, nhưng công nghệ cơ bản hỗ trợ nó có thể không. Đó là nơi DHG có thể giúp đỡ bạn. Trong hơn 20 năm tại Việt Nam, chúng tôi đã đảm nhận các chức năng kinh doanh và công nghệ của khách hàng, cho phép họ tập trung vào các nhiệm vụ chính của họ.

Tùy theo nhu cầu của bạn, DHG có thể cung cấp dịch vụ gia công phần mềm hoặc chỉ cần thêm nhân viên được đào tạo và có kỹ năng. Chúng tôi cung cấp các giải pháp linh hoạt để quản lý các môi trường phức tạp nhất hiệu quả, an toàn và an toàn.

  • Dịch vụ hỗ trợ Hotline
  • Dịch vụ hỗ trợ tận nơi Onsite Support
  • Đào tạo hệ thống quản lý bán hàng POS
  • Dịch vụ cơ sở hạ tầng mạng